Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


11.1. Firma Nábytek-Bogart.cz se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava,  IČO 04295501 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 


11.2. Vyplněním Vašich osobních údajů se firma Nábytek-Bogart.cz stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, DIČ, IČO, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a dodání objednávky.


11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání Vašich údajů pro tyto účely.


11.5. Vaše osobní údajou jsou zasílány, pokud k tomu dáte souhlas, společnostem Heureka.cz, Seznam.cz. Tyto společnosti Vaše osobní údaje přechovávají jen po dobu nezbytně nutnou.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Tato pravidla ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-bogart.cz (dále jen „Obchod”).

2. Majitelkou obchodu a současně Administrátorem osobních údajů je firma Nábytek-Bogart.cz Monika Karolina Grata se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, provádějící obchodní činnost, zapsaná v obchodním rejstříku s číslem DIČ: CZ683715731, IČO: 04295501, dále jen Nábytek-Bogart.cz.

3. Nábytek-Bogart.cz věnuje zvýšenou pozornost respektování soukromí svých Zákazníků.

4. Osobní údaje v Internetovém obchodě zpracovává společnost Nábytek-Bogart.cz v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR” nebo „Nařízení GDPR”.


§ 1

Jaké údaje shromažďujeme?

1. Nábytek-Bogart.cz shromažďuje informace o fyzických osobách vykonávajících podnikatelskou, nebo odbornou činnost vlastním jménem (dále jen "Podnikatelé"), jako i údaje o fyzických osobách vykonávajících právní úkony, které se přímo netýkají jejich činností, dále jen Zákazníci.

2. Osobní údaje Zákazníků se shromažďují v případě registrace Zákazníka v Obchodě vytvořením Zákaznického účtu a v případě, že Zákazníci uskuteční jednorázový nákup bez toho, aby si museli v Obchode zřídit Účet.

3. V případě registrace Zákaznického účtu v Obchodě, nám Zákazník poskytuje následující údaje:

a) jméno a příjmení;

b) e-mailová adresa;

c) adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město);

d) telefonní číslo;

e) v případe Podnikatelů jsou výše uvedené údaje rozšířené o název firmy a DIČ.

4. Výše uvedené údaje mohou být změněny Zákazníkem po jeho přihlášení na Zákaznický účet .

5. V případě jednorázové objednávky v Internetovém obchodě je rozsah poskytovaných údajů stejný. Zákazníci poskytují následující údaje:

a) jméno a příjmení;

b) e-mailová adresa;

c) adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město);

d) telefonní číslo;

e) V případě Podnikatelů jsou výše uvedené údaje rozšířené o název firmy a DIČ..

6. V případě osobního kontaktu Zákazníka s obchodem (e-mail, telefon, chat atd.), jsou poskytovány následující informace:

a) e-mailová adresa;

b) jméno a příjmení;

c) adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město);

d) telefonní číslo.

7. V případe Podnikatelů jsou výše uvedené údaje rozšířené o název firmy a DIČ.

8. Při používaní webových stránek Obchodu jsou automaticky poskytované další informace (IP adresa přiřazená Vašemu počítači, nebo externí IP adresa poskytovatele Internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému).

9. Od Zákazníků mohou být také shromažďovány údaje o jejich relacích, včetně informací o odkazech a lincích, na které se rozhodli kliknout, nebo o jiných činnostech, které byly vykonané v našem Internetovém obchodě.

10. Nábytek-Bogart.cz Vás ubezpečuje, že shromažďované údaje jsou:

a) zpracované v souladu se zákonem;

b) shromažďované na určené, legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování, které by bylo neshodné s těmito účely;

c) meritoricky správné a přiměřené ve vztahu k účelům, na které se zpracovávají;

d) uchovávané ve formě umožňující identifikaci osob, na které se vztahují, ne déle než je potřebné na dosáhnutí účelu jejich zpracování

e) zpracované způsobem zabezpečujícím přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany proti neoprávněnému, nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě, zničení, nebo poškození prostřednictvím vhodných technických, nebo organizačních opatření.


§ 2

Jak používáme shromažďované údaje?

1. V případě registrace Účtu v Obchodě se Zákaznícké údaje používají na: vytvoření individuálního Zákaznického účtu a správu tohoto účtu, a na zabezpečení možnosti nakupování v Obchodě, včetně realizace objednávek a jejich doručení. Když si Zákazník vytvoří v našem obchodě objednávku, osobní údaje mohou být poskytnuty pouze dodavatelům, se kterými spolupracuje Nábytek-Bogart.cz.

2. V případě, že si Zákazník vybere platbu za objednané zboží prostřednictvím bankovního převodu, jeho osobní údaje budou poskytnuté v rozsahu potřebném na plnění Smlouvy o prodeji společnosti Fio banka, a.s.,Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21, Praha 1.

3. Údaje z relací mohou být použité na poskytování lepších služeb Zákazníkům, analýzu statistických údajů a přizpůsobení Internetového obchodu preferencím Zákazníků a pro potřeby administrace Internetového obchodu.


§ 3

Mechanismus cookies, adresa IP

1. Internetový obchod používá malé soubory nazývané cookies. Jsou uloženy společností Nábytek-Bogart.cz na počítači návštěvníka Internetového obchodu za předpokladu, že to webový prohlížeč umožňuje. Soubory cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, "čas vypršení platnosti" a individuálně, náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor. Informace shromážděné pomocí těchto souborů pomáhají upravovat produkty nabízené společností Nábytek-Bogart.cz podle individuálních preferencí a skutečných potřeb návštěvníků Internetového obchodu. Nabízejí též  možnost tvorby všeobecných statistik o návštěvách prezentovaných produktů v Internetovém obchodě.

2. Nábytek-Bogart.cz využívá dva typy cookies:

a) Krátkodobé cookies: po ukončení relace prohlížeče, nebo po vypnutí počítače se uložené informace odstraní z paměti zařízení. Mechanismus cookies z relací neumožňuje shromažďování jakýchkoliv osobních údajů, nebo důvěrných informací z počítače Zákazníka.

b) Stále cookies: jsou uchovávané v paměti koncového zařízení Zákazníka a zůstávají tam až do momentu, dokud nejsou vymazány. Mechanismus stálých souborů cookies, které posílá Obchod, umožňují uchovávat údaje, které umožňují správné fungování Obchodu a jeho funkcí.

3. Nábytek-Bogart.cz používá vlastní soubory cookies za účelem:

a) ověření Zákazníka v Internetovém obchodě a zabezpečení relace Zákazníka v Internetovém obchodě (po přihlášení), díky kterému Zákazník nemusí zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;

b) analýzy a výzkumu, jako též auditu návštěvnosti, zejména pro vytváření anonymních statistik, které pomohou pochopit, jakým způsobem Zákazníci využívají Stránky Internetového obchodu, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

4. Nábytek-Bogart.cz využívá externí cookies za účelem:

a) propagace Internetového obchodu pomocí sociální sítě facebook.com (administrátor externích cookies: Facebook Inc se sídlem v USA, nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);

b) prezentace názorů na Internetových stránkách Obchodu, které jsou vzaty z externí webové stránky heureka.cz (administrátor externích souborů cookies: Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, Česká Republika).

5. Mechanismus cookies je bezpečný pro zařízení Zákazníků Internetového obchodu. Tímto způsobem se do koncových zařízení nedostanou žádné viry, nebo jiný nežádoucí, nebo škodlivý software. Ve svých prohlížečích však Zákazníci mají možnost omezit, nebo zablokovat přístup souborů cookies do zařízení. Pokud použijete tuto možnost, budete moci využívat možnosti Internetového obchodu mimo funkcí, které svojí povahou vyžadují soubory cookies.

6. Níže uvádíme, jak/kde můžete změnit nastavení oblíbených webových prohlížečů v oblasti používání cookies:

a.a) prohlížeč Internet Explorer;

a.b) prohlížeč Mozilla Firefox;

a.c) prohlížeč Chrome;

a.d) prohlížeč Safari;

a.e) prohlížeč Opera.

7. Nábytek-Bogart.cz může shromažďovat Vaši IP adresu. IP adresa je číslo přidělené počítači návštěvníka Obchodu poskytovatelem internetových služeb. Číslo IP umožňuje přístup na Internet. Ve většině případů se dynamicky přiřazuje k počítači, tzn. že se mění vždy, když se připojuje k Internetu, a proto se běžně považuje za neosobní identifikační informaci. IP adresu používá Nábytek-Bogart.cz při diagnostice technických problémů se serverem, vytvářením statistických analýz (např. na určení, z kterých regionů je zaznamenáno nejvíce návštěv), jako informace užitečná při administraci a vylepšování Obchodu, jako i z bezpečnostních důvodů a možné identifikaci informací zahlcujících server, nevyžádaných automatizovaných programů na sledování obsahu Obchodu.

8. Obchod obsahuje linky a odkazy na jiné webové stránky. Nábytek-Bogart.cz neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují. Z tohoto důvodu doporučujeme se po přechodu z Obchodu na jiné stránky seznámit s pravidly ochrany osobních údajů.


§ 4

Přístup k údajům

1. K osobním údajům shromažďovaných Obchodem mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Nábytek-Bogart.cz.

2. Vaše údaje mohou být zpřístupněné též subjektům oprávněným přijímat je podle platných právních předpisů, zejména příslušným soudním orgánem a subjektům uvedeným v bodu: „Jak používáme shromažďované údaje?”

3. Nábytek-Bogart.cz poskytuje Zákazníkům, kteří mají vytvořený Zákaznický účet nepřetržitý přístup k jejich údajům a možnost je kdykoliv změnit. Pro provedení požadovaných úprav je potřeba se přihlásit na svůj Zákaznický účet v Obchodu. Zákazník má možnost odstranit svoje osobní údaje z databáze v případě ukončení smlouvy o poskytovaní služeb elektronickou cestou. Nábytek-Bogart.cz může odmítnout vymazání údajů Zákazníka, pokud porušil Obchodní podmínky obchodu a uchovávání údajů je potřebné na objasnění těchto okolností a určení zodpovědnosti, včetně vymáhání nároků od daného zákazníka společností Nábytek-Bogart.cz.

4. Při přihlášení k odběru newsletteru lze vymazat svoji e-mailovou adresu z mailingového seznamu po zvolení příslušné funkce po přihlášení se na Zákaznický účet v Obchodu.


§ 5

Práva dotčené osoby

1. Právo na přístup, opravu, omezení, odstranění, nebo přenos - dotčená osoba má právo požádat Administrátora o přístup k svým osobním údajům, opravit je, odstranit („právo na zapomnění”), nebo omezit zpracování a má právo vznést námitky na jejich zpracování a má též právo na přenos svých údajů.

2. Právo na odvolání souhlasu v jakékoliv chvíli - osoba, jejíž údaje zpracovává Administrátor na základě vyjádřeného souhlasu, má právo kdykoliv odvolat souhlas bez ovlivnění zákonného zpracování, ke kterému už došlo na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.

3. Právo podat stížnost dozorovému orgánu – osoba, jejíž údaje zpracovává Administrátor, má právo podat stížnost Předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů způsobem uvedeným v ustanoveních Nařízení GDPR a českého práva, zejména zákona na ochranu osobních údajů.

4. Právo na námitku - dotčená osoba má právo kdykoliv vznést námitku - z důvodů souvisejících s její konkrétní situací - se zpracováním jejích osobních údajů, včetně profilování.

5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracované na účely přímého marketingu, dotčená osoba má právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů na takovéto marketingové účely, včetně profilování.

6. Pro uplatnění práva uvedeného v těchto pravidlech soukromí můžete kontaktovat Administrátora zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Administrátora uvedenou na začátku pravidel soukromí, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách Internetového obchodu.


§ 6

Zabezpečení

1. Nábytek-Bogart.cz používá bezpečnostní systémy, které zabezpečují ochranu údajů před ztrátou, zneužitím a úpravou. Nábytek-Bogart.cz se zavazuje chránit všechny Vaše údaje v souladu s normami bezpečnosti a důvěrnosti.

2. V případě, že Zákazník, který má v obchodě vytvořený Zákaznický účet a ztratil libovolným způsobem přístupové heslo, Obchod umožňuje vygenerovat nové heslo pro Zákaznický účet v Obchodě. Obchod však nevyužívá možnost připomenutí hesla. Heslo Zákazníka je uchováváno v databázi šifrovanou formou a způsobem, který zabrání jeho přečtení. Pro vygenerování nového hesla je třeba zadat e-mailovou adresu ve formuláři dostupném pod odkazem „Pripomenout heslo”, který je uvedený v přihlašovacím formuláři. Nové heslo bude automaticky odesláno pouze na e-mailovou adresu podanou při registraci, nebo adresu uloženou při poslední změně profilu.

3. Nábytek-Bogart.cz nikdy neposílá žádnou korespondenci ve formě listů, včetně elektronické korespondence s prosbou o poskytnutí přihlašovacích údajů, zejména přístupového hesla k Zákaznickému účtu. Takovéto informace nejsou poskytované prostřednictvím tradiční korespondence, e-mailem, nebo telefonicky.


§ 7

Změny Pravidel Soukromí

1. Nábytek-Bogart.cz si vyhrazuje právo na provedení změn v pravidlech ochrany osobních údajů. Ke dni provedení změn aktualizujeme datum poslední korekce, které je uvedené níže.

2. Všechny další otázky související s Pravidly soukromí posílejte prosím na adresu: podpora@nabytek-bogart.cz.


/ochrana-osobnich-udaju-s-55.html