Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a reklamační řád


Pokud jste obdrželi zboží, které je jakkoliv poškozené nebo porušené, potom neváhejte a vyplňte prosím reklamační formulář. Zboží v takovém případě neskládejte a vyčkejte pokynů našeho pracovníka na infolince nebo mailové podpory. Řidič není oprávněn rozhodovat o reklamacích. Úpravami zboží mimo jeho zamýšlený účel a úpravami provedenými v rozporu s montážním návodem dochází ke ztrátě záruky.

Osoby, které mají na starost reklamace, se ihned po doručení zprávy začnou zabývat daným problémem. Následně Vás budeme kontaktovat. V případě odvozu zboží na opravu má kupující za povinnost zboží řádně zabezpečit, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození.

Reklamace vyřizujeme od pondělí do pátku v normální pracovní době.


Vrácení zboží

 

 

 V souladu s § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností zboží, včetně jeho funkčnosti, vrácené zboží nesmí vykazovat známky užívání. V tomto případě si Prodávající vyhrazuje právo jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody způsobené snížením hodnoty zboží nebo nutnosti jeho přebalení proti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
Kupující nese při odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud Kupující odstoupí pouze od části kupní smlouvy, vrací Prodávající kupní cenu vraceného zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí. Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

  •     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  •     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
  •     o dodávce zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  •     o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

Před vrácením zboží nás prosím kontaktujte předem, pošleme Vám kontaktní údaje na nejbližší odběrní místo. Při vrácení je nutné poslat nám číslo sledování zásilky nebo nám potvrdit osobní předání.
 

 

/reklamace-a-vraceni-zbozi-s-39.html